×

Usługi

Prawo rodzinne

Doradztwo oraz prowadzenie spraw m.in.:

  • o rozwód (z winy strony lub bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron) lub o orzeczenie separacji,

  • alimentacyjnych (o ustanowienie, obniżenie, podwyższenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego),

  • o ubezwłasnowolnienie,

  • o zrzeczenie się spadku w imieniu małoletnich,

  • doradztwo w zakresie ustrojów majątkowych (ustanawiania rozdzielności majątkowej, intercyz przedmałżeńskich, rozszerzania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, rozliczania nakładów), zakresu i statusu prawnego majątku odrębnego małżonków.

  • porady prawne w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez jednego z małżonków, a także obowiązków i praw związanych z rodzicielstwem, w tym kontaktów z dzieckiem.   

Prawo rodzinne