×

Usługi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • przygotowywanie i weryfikacja umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych związanych ze świadczeniem usług na rzecz pracodawcy (tj. umów o dzieło i zlecenie, agencji, kontraktów menedżerskich), a także

  • przygotowywanie i weryfikacja umów o zakazie konkurencji i obowiązku zachowania tajemnicy, odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone, zbiorowych układów pracy, regulaminów pracy i wynagrodzeń,

  • współpraca ze związkami zawodowymi, radami pracowników, prowadzenie negocjacji,

  • doradztwo w kwestiach wymogów stawionych przez prawo w zakresie zwolnień grupowych,  

  • doradztwo w zakresie bieżących problemów wynikających ze stosunku pracy,

  • porady w zakresie zasadności rozwiązania umów o pracę,

  • obsługa agencji zatrudnienia.   

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych