×

Usługi

Prawo gospodarcze

Usługi doradcze w zakresie szeroko pojętego prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prawne i fizyczne, wynikające w szczególności z ustaw:

  • prawo o działalności gospodarczej,

  • prawo wekslowe,

  • ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

  • ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastaw,

  • ustawy prawo energetyczne,

  • ustaw regulujących ochronę danych osobowych i informacji poufnych przedsiębiorców, oraz szeroko pojętą ochronę konkurencji.   

Prawo gospodarcze