×

Usługi

Prawo zamówień publicznych

Usługi świadczone dla Klientów ubiegających się w ramach prowadzonych działalności gospodarczych o uzyskanie zamówień publicznych w różnych branżach, obejmujące:

  • analizę warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień oraz dokumentacji przetargowych,

  • przygotowanie pytań doi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień oraz propozycji zmian do wzorca umowy,

  • przygotowywanie odwołań, skarg,

  • reprezentowanie mocodawcy wobec zamawiającego lub w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem,

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w zamówieniach publicznych z branży energetyki zawodowej, budownictwa, produkcji i modernizacji taboru kolejowego, dostaw dla górnictwa oraz brażny funeralnej.

Prawo zamówień publicznych