×

Usługi

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Usługi w zakresie postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych (układowych lub sanacyjnych) w szczególności w zakresie:

  • wniosków o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, z tym upadłości konsumenckich.

  • zgłaszanie wierzytelności i weryfikację poprawności listy wierzytelności,

  • weryfikację planów podziału masy upadłości,

  • nadzoru nad prawidłowością działań Syndyków masy upadłości,

  • przygotowywania zażaleń w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,

  • reprezentowaniu wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli i podczas głosowania nad propozycjami układowymi,

  • przygotowywania wniosków o oddłużenie upadłego będącego osoba fizyczną,

  • przygotowywanie i nadzór nad transakcjami nabywania wierzytelności wobec podmiotów upadłych oraz od syndyków masy upadłości,

  • reprezentowanie przez sądem upadłościowym i syndykiem upadłych dłużników lub wierzycieli,    

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne