×

Usługi

Postępowanie sądowe

Mając na uwadze zakres usług Kancelarii, po udzieleniu Radcy prawnemu stosownego pełnomocnictwa procesowego, Klient może być reprezentowany w zleconej sprawie  w postępowaniach:

  • sądowych (cywilnych i gospodarczych) we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym,

  • sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Postępowanie sądowe