×

Usługi

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje każdą dziedzinę życia. Znajomość jego zmiany i aktualnych regulacji jest niezbędna dla uzyskania wymaganych prawem zgód, zezwoleń, zaświadczeń itp. W powyższym zakresie usługi kancelarii obejmują:

  • wsparcie lub reprezentację osób fizycznych lub prawnych przed organami administracji rządowej, samorządowej lub innymi jednostkami organizacyjnymi związanymi prawem administracyjnym

  • przygotowywanie wszelkich pism, wniosków, podań, a także odwołań i zażaleń.

Prawo administracyjne